Consilieri locali

USR PLUS în județul Cluj

/Consilieri locali/

Alexandra OANĂ

Cluj-Napoca
Comisia de învățământ, cultură, culte și Comisia sănătate, muncă, protecție socială

Adrian TEBAN

Turda
Comisia pentru muncă și protecție socială, protecția copilului, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, culte, minorități

Maria RODILĂ

Apahida
Comisia Juridică și Comisia pentru Agricultură, Amenajarea teritoriului și urbanism, Protecția mediului

Ianos KOVACS

Apahida
Comisia economică - financiară (secretar), Comisia de Sănătate și Protecție Socială (secretar)

Daniela SUCIU

Panticeu
Viceprimar și Comisia de învățământ, sănătate, cutură, culte și Comisia de buget - finanțe

Vasile LUPSE

Panticeu
Comisia de învățământ, sănătate, cutură, culte și Comisia de muncă, protecție socială, minorități

Reka SZALANTAI

Panticeu
Comisia de învățământ, sănătate, cutură, culte și Comisia de buget - finanțe

Elena MOLDOVAN

Panticeu
Comisia de muncă, protecție socială, minorități și Comisia de buget - finanțe

Traian CÎINEAN

Panticeu
Comisia de muncă, protecție socială, minorități și Comisia de buget - finanțe

Horațiu IUGA

Baciu
Comisia pentru Dezvoltare economico - socială, Buget - finanțe, Administrarea domeniului public și privat, Agricultură, Servicii și Comerț

Gabriel BARZ

Baciu
Comisia pentru Administrație publică locală, Amenajarea teritoriului și urbanism, Protecția mediului și turism și Comisia Juridică și de disciplină, Apărarea ordinii și liniștii publice și a Drepturilor cetățenilor

Nicolae BORCA

Jucu
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură

Adrian PIȚU

Jucu
Comisia pentru învățământ, sănătate, protecție socialaă, activități sportive, agrement si turism

Marius CIOTA

Huedin
Comisia pentru cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport

Cristian DAN

Tritenii de jos
Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a cetățenilor

Anca MARCU

Cojocna
Viceprimar și Comisia de învățământ, cultură, culte

Dumitru CIOTA

Săcuieu
Comisia economică - financiară și Comisia Administrare Domeniu Public și privat al Comunei; administrație publică

Vasile PAȘCU

Fizeșu Gherlii
Comisia pentru Administrație Publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenești (secretar)

Radu ROȘU

Marișel
Comisia economică - financiară, agricultură, Buget, Juridic, Administrarea patrimoniului public

Ciprian POPA

Băișoara
Comisia privind Activitatea economico - financiară și Agricultură (președinte), Comisia privind Amenajarea teritoriului și urbanism, Protecția mediului și Turism (secretar)

Dorian IOSIF

Ciurila
Comisia de Agricultură, Activități economico - financiare, Fonduri europene și investiții, Protecția mediului și Turism

Go to Top