Comisia pentru Administrație Publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenești (secretar)