Comisia de învățământ, sănătate, cutură, culte și Comisia de muncă, protecție socială, minorități