Comisia de învățământ, sănătate, cutură, culte și Comisia de buget - finanțe