Comisia economică - financiară, agricultură, Buget, Juridic, Administrarea patrimoniului public