Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură