Comisia Juridică și Comisia pentru Agricultură, Amenajarea teritoriului și urbanism, Protecția mediului