Comisia pentru Dezvoltare economico - socială, Buget - finanțe, Administrarea domeniului public și privat, Agricultură, Servicii și Comerț