Comisia pentru Administrație publică locală, Amenajarea teritoriului și urbanism, Protecția mediului și turism și Comisia Juridică și de disciplină, Apărarea ordinii și liniștii publice și a Drepturilor cetățenilor