Comisia de Agricultură, Activități economico - financiare, Fonduri europene și investiții, Protecția mediului și Turism