Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a cetățenilor