Comisia privind Activitatea economico - financiară și Agricultură (președinte), Comisia privind Amenajarea teritoriului și urbanism, Protecția mediului și Turism (secretar)